Giá mua điện hiện tại 2.134 VNĐ, thanh toán hàng tháng, thời gian mua trên 20 năm Theo văn bản số 1532/EVN-KD của tập đoàn điện lực Việt Nam ngày 27/3/2019

Xuất bản: Tin tức chung Xem : 431 Bình luận: 0

Hướng dẫn chi tiết từ Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc Thực thi mua bán điện năng lượng mặt trời trên mái nhà

 

l

Tags: